• 1
dIRe sTRATS 12. November 2022
Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe 08. Dezember 2022
Herbert Knebels Affentheater privat 17. Dezember 2022
Herbert Knebels Affentheater privat 18. Dezember 2022
The Soul Tenors 04. März 2023
Anja Lerch 07. März 2023
Bläck Fööss 06. Mai 2023
Anja Lerch 13. Juni 2023
Anja Lerch 12. September 2023
Mariuzz 15. September 2023
Anja Lerch 12. Dezember 2023
Copyright © 2022 Steinhof Duisburg. Alle Rechte vorbehalten.